Certifikace

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.  Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

Certifikát EN ISO 9001:2016

EN ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro Systém managementu kvality (QMS). Tato norma poskytne vaší společnosti systém a soubor pravidel, která zabezpečí smysluplný přístup k řízení vašich obchodních činností tak, aby bylo dosaženo spokojenosti každého zákazníka plněním jeho požadavků.

Certifikát OHSAS 18001:2008

OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná norma pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Byla vyvinuta předními světovými obchodními společnostmi, mezinárodními normalizačními a certifikačními firmami, aby zaplnila mezeru tam, kde neexistovala žádná mezinárodní norma třetí strany.

POLITIKA IMS

Společnost Elmoz Czech, s.r.o. využívá integrovaný systém managementu (ISM) kvality (QMS), životního prostředí (environmentálního managementu EMS) a bezpečnosti zdraví a ochrany při práci (BOZP) dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Vedení tento systém udržuje a rozvíjí, protože si uvědomuje důležitost plnění požadavků všech zainteresovaných stran (zákazníků, zaměstnanců, partnerů, dodavatelů, státní správy i veřejnosti) a zabezpečení trvale vysoké úrovně poskytovaných produktů.