Zertifikate

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.  Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

Certifikát ISO 9001:2008

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro Systém managementu kvality (QMS). Tato norma poskytne vaší společnosti systém a soubor pravidel, která zabezpečí smysluplný přístup k řízení vašich obchodních činností tak, aby bylo dosaženo spokojenosti každého zákazníka plněním jeho požadavků.

Certifikát OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná norma pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Byla vyvinuta předními světovými obchodními společnostmi, mezinárodními normalizačními a certifikačními firmami, aby zaplnila mezeru tam, kde neexistovala žádná mezinárodní norma třetí strany.