Portfolio 2

Profil společnosti

Společnost Gelom, s.r.o.

je společnost založená v roce 2002 s certifikovaným systémem managementu zajišťování kvality dle ČSN EN ISO 9001:201. Tím je dán základní postoj společnosti s důrazem na vysokou kvalitu práce našich zaměstnanců při realizaci zakázek. Záleží nám na spokojenosti našeho zákazníka. Máme integrovanou kontrolu kvality provedených zakázek se zpětnou vazbou, což nám umožňuje odhalovat nedostatky a tím zvyšovat kvalitu. Abychom byli schopni odvádět práci na vysoké úrovni, prochází naši zaměstnanci pravidelnými školeními, která jim zajištují trvalou informovanost o nových skutečnostech, trendech a požadavcích. Ti nejschopnější absolvují speciálně zaměřené kurzy, jejichž cílem je zvýšení kvalifikace a následné rozšíření portfolia nabízených služeb. Tím jsme schopni obstát v konkurenčním prostředí a svým zákazníkům nabídnout nové služby.

 

 

Naši zaměstnanci

V interních metodikách řízení společnosti máme zaveden motivační systém finančního ohodnocování našich zaměstnanců, založený především na úkolové mzdě s možností získání zajímavých bonusů. Abychom dostatečně podporovali odpočinek a relaxaci, má každý zaměstnanec nárok na finanční příspěvek na dovolenou. Výše tohoto příspěvku se u jednotlivých zaměstnanců rozlišuje odpracovanými lety ve společnosti. Značnou pozornost věnujeme oblasti ochrany zdraví zaměstnanců. Všichni jsou plnohodnotně vybavováni ochrannými pracovními prostředky v maximální kvalitě s ohledem na funkční zařazení.

Podpora našeho okolí

Abychom zároveň podpořili činnost spoluobčanů se zdravotním handicapem, nakupujeme ochranné pracovní pomůcky a oděvy od společnosti vlastnící chráněnou dílnu s pracovníky s tělesným a mentálním postižením. A protože se snažíme vidět vždy o kus dál, spolupracujeme s místní Integrovanou střední školou technickou ISŠT v Benešově. Umožňujeme studentům této školy vykonávat praxi elektrikáře a automechanika v naší společnosti. Zároveň využíváme služeb školy pro zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců s možností studia při zaměstnání. Aktivně se podílíme na finanční podpoře menších sportovních organizací a sdružení dobrovolných hasičů, kterým se nedostává dostatek finančních prostředků pro vlastní činnost.

Jsme partnerem skupiny ČEZ

Hlavním zákazníkem využívajícím našich služeb je Skupina ČEZ, kde naší hlavní činností je projekce, výstavba a opravy energetických rozvodných zařízení. Od roku 2006 provozujeme obchodní kontaktní místo pro zákazníky Skupiny ČEZ, čímž se naše společnost stala smluvním partnerem Skupiny ČEZ. Od roku 2011 toto kontaktní místo provozujeme ve sdružení se společností AZ Elektrostav, a.s. Obchodní kancelář (kontaktní místo) je přístupná široké veřejnosti zákazníků v okresním městě Benešov u Prahy. I zde je naše snaha zaměřena na zlepšování služeb zákazníkům s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti.

Dceřiné společnosti

Abychom byly schopni zajistit flexibilní a operativní řízení našich montážních jednotek s minimem časových prodlev v případě náhlé poruchy vozidla či mechanizace, zřídili jsme pro tento účel v roce 2000 autoopravnu s pneuservisem. Tato služba, která je i pro veřejnost, nám zajišťuje kromě preventivní a plánované údržby, také okamžitý zásah a opravu v případě poruchy. V rámci zkvalitnění nabízených služeb a optimalizace provozních nákladů, provádíme pravidelné obměny amortizovaného a technicky nevyhovujícího vybavení, včetně obměny vozidel a strojní mechanizace.


Cílem společnosti

Gelom, s.r.o. je být Vaším stabilním a spolehlivým partnerem ve všech službách, které nabízíme. Ať se jedná o projekci, galvanické pokovování, výstavbu, revize, servis a opravy elektrických zařízení do 400kV, zemní práce. Spolupracujeme s energetickými a distribučními společnostmi, stavebními firmami, městy, obcemi, fyzickými osobami a dalšími. Orientujeme se na malé i velké zakázky.

Neváhejte nás oslovit i s malou zakázkou.

Strategií naší společnosti je budovat silné, dlouhodobé a vzájemně fungující harmonické vztahy, kde obě strany jsou po celou dobu spolupráce spokojené. Upřednostňujeme kvalitu a dlouhodobost s oboustranně výhodnou cenou. Chceme patřit k těm nejlepším.